Scheiden en alimentatie

Na uw scheiding blijft u wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en voor uw kinderen te blijven zorgen. Door middel van partner- en kinderalimentatie wordt er een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na de scheiding geleverd. De ex-partner met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van de minder financieel daadkrachtige ex-partner en/of aan de kinderen. De hoogte van het alimentatiebedrag zorgt vaak nog wel eens meningsverschillen; de betaler vindt het bedrag vaak te hoog en de ontvanger vaak te laag. Een goede berekening van een financieel expert maakt inzichtelijk waar het bedrag op gebaseerd is en kan veel discussie voorkomen.

Partneralimentatie

Er wordt vaak gedacht dat er altijd recht op partneralimentatie is. Partneralimentatie speelt echter alleen een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Uw inkomen is daarbij één onderdeel dat meespeelt bij het bepalen van de hoogte van het alimentatiebedrag. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld de behoefte (welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner voort te zetten) en de draagkracht (hoeveel geld heeft u te besteden en wat blijft over voor de alimentatie). Partneralimentatie is overigens alleen van toepassing indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Voor samenwoners is er juridisch niks verplicht; u betaalt alleen partneralimentatie indien u dit in uw samenlevingscontract heeft vastgelegd.

Duur partneralimentatie

U moet wettelijk gezien gedurende een periode van 12 jaar partneralimentatie betalen. Als ijkpunt geldt het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er gelden wel een aantal uitzonderingen:

  • Als uw huwelijk 5 jaar of korter heeft geduurd en kinderloos is gebleven
  • Als u samen een kortere duur afspreekt of als de rechter stelt een kortere duur vaststelt
  • Als de rechter de termijn van 12 jaar verlengt (komt sporadisch voor)

Momenteel is er echter wel vernieuwd wetsvoorstel ingediend om de duur van de partneralimentatie te verkorten. In dit artikel leest u er meer over.

Kinderalimentatie

Het recht op kinderalimentatie is van kracht vanaf het moment dat u als ouders niet meer samenwoont. De niet-verzorgende ouder draagt direct financieel bij in de verzorgingskosten van de kinderen aan de verzorgende ouder. U heeft een onderhoudsplicht totdat uw kinderen 21 jaar worden. Totdat ze deze leeftijd hebben bereikt, blijft u verplicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie, ongeacht of uw kinderen op latere leeftijd wel of niet thuis wonen. Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie tellen naast inkomen, behoefte en draagkracht ook het kindgebonden budget en de omgangsregeling mee.

Goed om te weten

SamSam Scheiden heeft alle kennis en kunde in huis om voor u de partner- en kinderalimentatie te berekenen. Hierbij maken we voor u inzichtelijk waar de bedragen op gebaseerd zijn, zodat we meningsverschillen kunnen voorkomen. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

———————————————————————————————————-

Meer over scheiden

Scheiden met kinderen

Scheiden met een eigen huis

Scheiden, wat nu?

Maak een GRATIS kennismakingsafspraak

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!