Scheiden en alimentatie

Scheiden en Wet Herziening Partneralimenatie

Na uw scheiding blijft u wettelijk verplicht om financieel voor elkaar en voor uw kinderen te blijven zorgen. Door middel van partner- en kinderalimentatie wordt er een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na de scheiding geleverd. De ex-partner met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van de minder financieel daadkrachtige ex-partner en/of aan de kinderen. De hoogte van het alimentatiebedrag zorgt vaak nog wel eens meningsverschillen; de betaler vindt het bedrag vaak te hoog en de ontvanger vaak te laag. Een goede berekening van een financieel expert maakt inzichtelijk waar het bedrag op gebaseerd is en kan veel discussie voorkomen.

Partneralimentatie

Er wordt vaak gedacht dat er altijd recht op partneralimentatie is. Partneralimentatie speelt echter alleen een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Uw inkomen is daarbij één onderdeel dat meespeelt bij het bepalen van de hoogte van het alimentatiebedrag. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld de behoefte (welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner voort te zetten) en de draagkracht (hoeveel geld heeft u te besteden en wat blijft over voor de alimentatie). Partneralimentatie is overigens alleen van toepassing indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Voor samenwoners is er juridisch niks verplicht; u betaalt alleen partneralimentatie indien u dit in uw samenlevingscontract heeft vastgelegd.

Duur partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet herziening Partneralimentatie in werking.

Volgens de nieuwe wet duurt een verplichting tot het betalen van partneralimentatie maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop gelden een aantal uitzonderingen:

  1. Als het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt.
  2. Als het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaren.
  3. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Het moment van indiening van het verzoekschrift is bepalend voor de vaststelling van de alimentatieduur. Bij samenloop van de hoofdregel en een of meerdere uitzonderingen, geldt de langste termijn. Het gaat steeds om een maximale termijn. In onderling overleg of bij rechterlijke beschikking kan een andere duur worden vastgesteld. In schrijnende gevallen kan door de rechtbank de termijn worden verlengd. Gedacht kan worden aan de situatie dat een alimentatiegerechtigde zorg draagt voor een ernstig ziek of gehandicapt kind.

Goed om te weten

SamSam Scheiden heeft alle kennis en kunde in huis om voor u de partner- en kinderalimentatie te berekenen. Hierbij maken we voor u inzichtelijk waar de bedragen op gebaseerd zijn, zodat we meningsverschillen kunnen voorkomen. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

———————————————————————————————————-

Meer over scheiden

 Scheiden met kinderen

 Scheiden met een eigen huis

 Scheiden, wat nu?

Maak een GRATIS kennismakingsafspraak

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!