Samen aan tafel

SamSam Scheiden staat voor samen scheiden. Want in goed overleg komt u tot de beste afspraken. Afspraken die in de praktijk ook echt gaan werken, zodat er over een jaar geen nieuwe discussiepunten kunnen ontstaan. Bovendien werkt samen scheiden kosten- en tijdbesparend. Omdat we de communicatie op gang kunnen houden, voorkomt samen scheiden onnodige procedures bij de rechtbank. En misschien wel het belangrijkste van alles: samen scheiden is vooral in het belang van uw kinderen. Door samen in overleg te gaan, beperkt u de kans op een vechtscheiding. En bereidt u zich samen voor op uw nieuwe rol als ouders van uw kinderen

Hoe werkt Samen aan tafel?

U en uw ex-partner worden door dezelfde onpartijdige SamSam-bemiddelaar begeleid. Onze adviseur leidt het gesprek en zorgt ervoor dat u beiden uw verhaal kunt doen. We bespreken uw wensen en belangen en we schetsen samen een toekomstbeeld. Zodra duidelijk is wat u beiden wilt, geeft onze adviseur inzicht in de consequenties van de keuzes. Hierbij geven wij u advies en denken oplossingsgericht met u mee en houden ook oog voor de emoties. Natuurlijk kijken we hierbij even terug op het verleden, maar we kijken vooral naar de toekomst: waar wilt u straks staan?

Uw financiële toekomst geheel inzichtelijk

We besteden extra aandacht aan de financiële en fiscale zaken van uw scheiding. De ervaring leert dat juist de zorgen over de nieuwe financiële toekomst veel onrust met zich meebrengt. En dat de financiële zaken meestal een bron van discussie zijn. Hoe fijn is het dan als uw adviseur alles voor u inzichtelijk maakt en hierbij met alle wetgeving en fiscale gevolgen rekening houdt? Wij kijken samen met u of uw wensen financieel haalbaar zijn. Tijdens de gesprekken bespreken we alle opties met u en werken we aan de beste oplossingen om samen tot een overeenkomst te kunnen komen.

Hoe ziet het Samen aan tafel traject eruit?

In vier gesprekken van circa 1,5 uur, bespreken wij alles wat voor u van belang is. Dat kan voor u de oude klok van uw oma zijn, maar uiteraard ook de alimentatie, het ouderschapsplan, het huis of de pensioenrechten. Wij hanteren hiervoor een vast tarief.

 • We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin u samen met uw SamSam-bemiddelaar om tafel gaat zitten.
 • Vervolgens vragen we u om ons volledige inzage in uw financiën te geven. Meten is weten, en deze gegevens vormen de basis van de uiteindelijke regeling.
 • We berekenen de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Maar – omdat we weten dat niet alles in geld uit te drukken is – vragen we u vooral waar u waarde aan hecht.
 • Bent u beiden tevreden over het bereikte resultaat, dan maken we het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant op.
 • De papieren worden door onze advocaat naar de rechtbank gezonden.

Het SamSam Scheiden Stappenplan

Op basis van het volgende stappenplan begeleiden wij de scheiding:

 1. Opstellen ouderschapsplan
 2. Verdelen van de bezittingen
 3. Kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie
 4. In kaart brengen en bespreken nieuwe financiële situatie
 5. Verdelen van pensioenen
 6. Risico op overlijden tijdens of na de scheiding
 7. De verzekeringsportefeuille
 8. Afspraken maken over toekomstige geschillen
 9. Gemaakte afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant
 10. Verzoekschrift indienen bij de rechtbank samen met ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant
 11. Uitspraak rechter en akte van berusting en inschrijving van de scheiding
 12. Belastingaangifte in jaar van scheiding en evaluatie/nazorg

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak of persoonlijk kennismaken met onze adviseur? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Maak een GRATIS kennismakingsafspraak

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!