Scheiden en de financiën

Als u gaat scheiden, dan verandert uw situatie ook financieel. Allereerst krijgt u te maken met de kosten van de scheiding. Daarnaast kent een scheiding nog veel andere financiële gevolgen. Veel mensen onderschatten vaak deze financiële gevolgen. Soms lijkt het of de financiën meer bijzaak zijn, terwijl het eigenlijk een hoofdzaak moet zijn. Want de financiële impact kan groot zijn. Bovendien spelen de financiën een grote rol in uw leven na de scheiding. Daarom is het belangrijk dat u juist veel aandacht aan de financiële zaken van uw scheiding besteed en samen de juiste financiële afspraken maakt. Laat u zich dus goed informeren én adviseren zodat u geen onnodige financiële risico’s voor de toekomst loopt. We hebben de belangrijkste financiële onderwerpen voor u op een rijtje gezet.

Kosten echtscheiding

Scheiden en de financiën start met de beslissing hoe u de scheiding gaat regelen. U heeft zelf namelijk invloed op de kosten van de scheiding. Startpunt moet zijn dat u samen de scheiding wilt regelen. Want het zal u duidelijk zijn dat ieder een eigen advocaat dubbele kosten met zich meebrengt. Bovendien loopt u het risico op lange procedures voor de rechtbank waardoor de rekening alleen maar oploopt. En niet onbelangrijk, samen scheiden is ook beter voor uw kinderen. De ervaring leert dat het scheidingstraject korter is en dat er betere afspraken worden gemaakt, een win-win situatie dus. Ook als het erop lijkt dat u met elkaar van mening verschilt, kunt u samen met elkaar aan tafel. Door goede begeleiding en bemiddeling kunt u er vaak toch samen uitkomen.

✔ Lees meer over samen aan tafel

Alimentatie

De alimentatie is vaak een hekel punt bij scheiden en de financiën. De ontvanger vindt het bedrag vaak te laag en de betaler weer te hoog. Feit blijft dat uw na uw scheiding wettelijk verplicht bent om financieel voor elkaar en voor uw kinderen te blijven zorgen. Door middel van partner- en kinderalimentatie wordt er een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na de scheiding geleverd.

✔ Lees meer over scheiden en alimentatie

Eigen woning

Een koopwoning is een van de meest complexe vraagstukken bij scheiden en de financiën. Naast de emotionele waarde, vertegenwoordigt een eigen huis ook eigen vermogen en dus geld. En hoe u het ook wendt of keert, de waarde van uw huis zal verdeeld moeten gaan worden bij uw scheiding. Daarnaast kan een van u de wens hebben om in het huis te blijven wonen. Dan zal onderzocht moeten worden of dit financieel haalbaar is.

✔ Lees meer over scheiden met eigen woning

Het (gemeenschappelijk) vermogen

Onder scheiden en de financiën valt ook uw gemeenschappelijk vermogen, dit zal verdeeld moeten worden. Uitganspunt is of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. In het laatste geval zijn die voorwaarden bepalend. Bij gemeenschap van goederen geldt in principe alles wat u heeft, is van u samen. U moet dan per item moeten gaan beslissen wie wat krijgt. Onder het gemeenschappelijk vermogen valt bijvoorbeeld de inboedel, eigen woning en onderneming, maar ook spaargelden, verzekeringen, vorderingen en schulden.

Eigen onderneming

Als u een eigen onderneming heeft, dan zijn de financiële gevolgen van uw scheiding nog een stuk groter en uw scheiding wordt hierdoor complexer. Verkeerde afspraken kunnen funest zijn voor de continuïteit van uw onderneming. Bij scheiden met een eigen onderneming is het extra belangrijk om een financieel specialist op het gebied van echtscheidingen in te schakelen.

✔ Lees meer over scheiden en eigen onderneming

Pensioenen

Bij scheiden en financiën speelt ook uw pensioen een rol. Veel Nederlanders hebben geen idee welke gevolgen een scheiding heeft voor hun pensioen. Het is ook een ingewikkeld onderwerp waar geen standaardantwoord op gegeven kan worden. Meestal moeten de opties goed doorberekend worden en de fiscale gevolgen in kaart gebracht worden om het juiste advies te kunnen geven.

Belastingen

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant zijn de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken vaak een ondergeschoven kindje. Met alle financiële gevolgen van dien. Belastingplichtigen, maar ook mediators en advocaten, zijn zich hier onvoldoende van bewust en hebben ook vaak de kennis niet in huis. Het is een dermate groot probleem, dat de Belastingdienst hiervoor een speciale werkgroep in het leven heeft geroepen.

✔ Lees meer over de fiscale aandachtspunten

Extra toeslagen en heffingskortingen

Soms kunt u na uw scheiding meer recht hebben op toeslagen. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskortingen of een tegemoetkoming voor de kinderen. Wilt u nagaan of u hier recht op heeft? Via de rekentool van het Nibud kunt u in een paar stappen berekenen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Testament

Vaak vergeet men, na de echtscheiding, het testament aan te laten passen. Uiteraard kan dat een bewuste keus zijn, maar ervaring leert dat men niet wil dat de ex-partner nog iets ontvangt.

✔ Lees meer over scheiden en testament

Goed om te weten

Bij SamSam Scheiden zijn de financiën, samen met de kinderen, standaard de hoofdzaak. SamSam Scheiden is een gecertificeerd Financieel Echtscheidingsadviseur, ook voor ondernemingen. Wij zijn op de hoogte van alle (fiscale) wetten en maken alles voor u inzichtelijk. Hierbij denken wij met u mee en reiken we oplossingen aan. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

———————————————————————————————————-

Meer over scheiden

✔ Scheiden met kinderen

✔ Scheiding regelen: Samen aan tafel

✔ Scheiding regelen: Samen apart aan tafel

Maak een GRATIS kennismakingsafspraak

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!