Scheiden met kinderen

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dat maakt u scheiding een stuk complexer. Allereerst zult u het welzijn van uw kind(eren) boven uw eigen belangen moeten plaatsen. En daarnaast moet u met elkaar afspraken gaan maken hoe het leven van uw kinderen er na de scheiding uit gaat zien. Wat komt er allemaal bij kijken?

Voorkom een vechtscheiding

Steeds meer kinderen worden de dupe van een vechtscheiding. En dat terwijl een vechtscheiding veel schade aan de ontwikkeling van kinderen toebrengt. Vechtscheidende ouders vechten hun scheiding over de ruggen van hun kinderen uit. De onderlinge strijd is belangrijker dan de belangen en het welzijn van hun kinderen. De effecten van een vechtscheiding dreunen nog lang door bij kinderen, zij kunnen er zelfs levenslang last van blijven houden. Voorkom dit dus. Maak geen ruzie met elkaar in het bijzijn van de kinderen, blijf naar elkaar luisteren, laat oud zeer los, geef elkaar de ruimte en doe water bij de wijn! U heeft overigens de minste kans op een vechtscheiding als u samen de scheiding gaat regelen.

Omgangsregeling

Samen maakt u afspraken over de omgangsregeling: wanneer en hoe vaak zijn de kinderen bij de niet-verzorgende ouder. U kunt deze afspraken zelf invullen. Hou hierbij rekening met de leeftijd van uw kinderen en bedenk dat uw kinderen het meest gebaat zijn bij rust en regelmaat. Vergeet ook de praktische kant niet: hoe valt het een en ander in te passen met uw werk, de schooltijden van uw kinderen en de deelname aan sportclubs e.d.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is ook een omgangsregeling. Uw kinderen verblijven dan min of meer 50% van hun tijd bij hun moeder en 50% bij hun vader. Bij co-ouderschap moet u uw kinderen wel een stabiele basis kunnen geven. U moet goed met elkaar kunnen communiceren en dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen om het wisselen zo makkelijk mogelijk te maken. Wilt u meer weten over co-ouderschap? Neem dan contact met ons op.

Ouderschapsplan

Als u minderjarige kinderen heeft, dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Deze wettelijke verplichting geldt voor:

  • Gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag)
  • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. U kunt het ouderschapsplan geheel naar eigen wens opstellen. Wel moeten er minimaal de volgende afspraken in staan:

  • Hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling)
  • Hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
  • De kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)

Wij adviseren u om ook andere concrete afspraken in het ouderschapsplan op te nemen, zoals afspraken over huiswerk, bedtijden, vakantie en feestdagen, medische zorg, normen en waarden, ouderavonden etc.

Kinderalimentatie

De kinderalimentatie maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan. U bent wettelijk verplicht financieel bij te dragen tot de 21ste verjaardag van uw kind(eren). De hoogte van de kinderalimentatie is onder meer afhankelijk van het inkomen van u en uw ex-partner, de leeftijd van uw kind(eren) en het aantal kinderen. Het bepalen van alimentatiebedrag is vaak een aardige puzzel, schakel hier altijd een financieel expert bij in zoals SamSam Scheiden.

Tip: check ook uw testament

Vaak vergeet men, na de echtscheiding, het testament aan te laten passen. Of als u geen testament heeft, kan het raadzaam zijn alsnog een testament op te stellen.

✔ Lees meer over het testament en scheiden.

Goed om te weten

SamSam Scheiden heeft alle kennis en kunde in huis om uw scheiding ook voor uw kinderen tot in de puntjes te regelen. Wij stellen samen met u het ouderschapsplan op en berekenen de hoogte van de kinderalimentatie. Hierbij staan de belangen van uw kinderen centraal. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

———————————————————————————————————-

Meer over scheiden

Scheiden en de financiën

Scheiden, wat te doen?

✔ Scheiding regelen: Samen aan tafel

Maak een GRATIS kennismakingsafspraak

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!