Scheiden met een lijfrentevoorziening

Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die onderdeel zijn van de afwikkeling van de scheiding. Deze lijfrentevoorzieningen zijn bedoeld om het inkomen op het moment van pensioneren aan te vullen. In de scheidingspraktijk verdienen deze voorzieningen extra aandacht. Onvoldoende kennis over de spelregels kunnen leiden tot verkeerde keuzes. In het verlengde hiervan kunt u geconfronteerd worden met grote onverwachtse fiscale claims.

Lijfrente algemeen

Lijfrentevoorzieningen worden opgebouwd met als doel het toekomstig inkomen aan te vullen. Deze behoefte hangt vaak samen met een pensioentekort. Van een pensioentekort is sprake als u minder pensioen opbouwt dan uw gewenste inkomen vanaf het moment van pensioneren. Een pensioentekort kan op allerlei manieren ontstaan:

– U werkt bij een werkgever die geen pensioenregeling aanbiedt.

– U neemt deel aan een pensioenregeling die onvoldoende is om het gewenste inkomen te bereiken.

– U bouwt niet over het volledige salaris pensioen op.

– U heeft een auto van de zaak en bouwt over deze “inkomsten” geen pensioen op.

– U bent is ZZP’er en bouwt geen pensioen op bij een werkgever.

– U heeft in het buitenland gewoond en heeft geen AOW opgebouwd.

– U heeft tijdelijk geen pensioen opgebouwd door een sabbatical of werkloosheid.

Lijfrentevoorzieningen kunt u tegenkomen in de vorm van een kapitaal- of beleggingsverzekering of in de vorm van een spaar- of beleggingsrekening. Deze financiële producten hebben een fiscaal etiket: “lijfrente”.

De fiscale spelregels voor lijfrentevoorzieningen zijn de afgelopen decennia diverse malen gewijzigd.


Fiscale aspecten lijfrente

De gelden die worden ingelegd in een lijfrentevoorziening zijn door u in het verleden als “uitgave voor een inkomensvoorziening in mindering gebracht op uw “inkomen uit werk en woning” .

Voor de hoogte van de aftrekbaarheid van de inleg gelden restricties. Belastbare periodieke uitkeringen en vertrekkingen hebben fiscale gevolgen voor onder andere:

– inkomstenbelasting

– heffingskortingen

– inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet

– toeslagen

Afwikkeling lijfrente bij een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap

Een lijfrentevoorziening kan onderdeel zijn van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap. De volgende vormen kunnen worden onderscheiden:

– Wettelijke gemeenschap van goederen (voor 1 januari 2018 of na 01-01-2018)

– Beperkte gemeenschap overeengekomen in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

In deze situaties dient de lijfrente bij scheiding verdeeld te worden. Hiervoor zijn meerdere opties te bedenken.

Als professional kunnen wij u begeleiden bij een zorgvuldige afwikkeling van deze voorzieningen. Hierbij denken wij met u mee en reiken we oplossingen aan. Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

Maak een GRATIS kennismakingsafspraak

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!